closeprint


Embolizasyon Ankara (TR), 23-24 Ekim, 2009

Course Description | Programme | Details | Kurs Programi | Konusmacilar | Registration


Course Description


Son yıllarda embolizasyon yöntemlerinde yaşadığımız teknik gelişmeler ile bu yöntem bir çok radyoloji birimde en sık uygulanan acil vasküler girişim durumuna gelmiştir. Ayrıca embolizasyon hepatik tümörler ve uterin fibroid tedavisinde de etkinliğini göstermektedir.

Bu kurs, katılımcıların, patolojiye ve kullanılan materyallere göre embolizasyon teknikleri konusundaki bilgilerini arttırma amacına yöneliktir. Dersleri, katılımcılar arasında tartışmalara olanak veren ve girişimlerin özellikli yönlerine odaklanan küçük grup çalışmaları izleyecektir.


Programme

Hepatic Tümörler
B. Cil (Ankara/TR)
• Karaciğer tümörlerinin tedavisinde kullanılan transarteriyel tedavilerin endikasyonlarını öğrenmek.
• Karaciğer tümörlerinin tedavisinde kullanılan transarteriyel tedavilerin değişik tekniklerini öğrenmek.
• İlaç salınımlı partiküllerin kullanımını öğrenmek.
• Radyasyon salınımlı mikroküreciklerin kullanımını öğrenmek.

Travmaya sekonder vasküler patolojilerin endovasküler tedavisi
I. Rozanes (Istanbul/TR)
• Genel prensipler
• Hedef anatomi
• Embolik ajanlar
• Püf noktalar
• Klinik senaryolar
o Karaciğer lezyonları
o Dalak lezyonları
o Böbrek lezyonları
o Pelvik lezyonlar
o Ekstremite lezyonları
• Komplikasyonlar

GIS hemorrhage
E. Ilgit (Ankara/TR)
• GIS kanamalarının tanı ve tedavisine yönelik radyolojik görüntülemenin değerlendirilmesi
• GIS kanamalarının tanı ve tedavisinde anjiografinin rolü
• GIS kanamalarının tedavisinde embolizasyon endikasyonları
• Vasküler anatomi ve varyasyonların değerlendirilmesi
• Embolizasyon materyalleri ve tekniğinin değerlendirilmesi
• GIS kanamalarının tedavisinde embolizasyon sonuç, sınırlama ve olası komplikasyonları

Uterine fibromas
H. Dinc (Trabzon/TR)
• Uterin arter embolizasyonunun (UAE) endikasyon ve kontrendikasyonları
• Pelvik ve uterin arterlerin, variasyon ve anastomozlarının anjiyografik olarak görüntülenmesi
• UAE tekniği, embolik ajan seçimi ve embolizasyonda durma noktası
• Embolizasyonla ilişkili komplikasyonlar
• UFE sonuçları
• Fibroidlerin embolizasyon öncesi ve sonrası görüntülenmesi
• Masif vajinal kanamalı hastalarda UAE’nin etkinliği


Details

Toplantı Yeri
Gazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Beşevler
06510-Ankara
Türkiye

Kurs Düzenleyicileri O. Akhan, E. Ilgit

Duration Friday 13:00 - Saturday 17:30


Kurs Programı

23 Ekim 2009, Cuma
12:00 Kayit
13:00-17:30 Kurslar
20:00 Aksam Yemegi

24 Ekim 2009, Cumartesi
09:00-13:15 Konusmalarin kücük gruplara tekrari
14:30-16:00 Interaktif olgu tartismalari
16:30-17:30 Gönüllü sinav ve katilim belgereri


Konusmacilar


B. Cil, I. Rozanes, E. Ilgit, H. Dinc
closeprint